CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ


Nguyên tắc về quyền riêng tư

 dungtai.com rất coi trọng quyền riêng tư. Năm nguyên tắc dưới đây là cơ sở cho phương pháp tiếp cận của chúng tôi trong việc tôn trọng quyền riêng tư của quý khách:

1. Chúng tôi đánh giá cao niềm tin quý khách dành cho chúng tôi khi quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn sử dụng thông tin cá nhân của quý khách một cách chân thực và xứng đáng với niềm tin đó.

2. Quý khách có quyền tìm hiểu thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi sẽ luôn thông báo rõ ràng với quý khách về những thông tin chúng tôi thu thập, những việc chúng tôi làm với thông tin đó, đối tượng chúng tôi chia sẻ và người quý khách cần liên lạc trong trường hợp có bất kỳ mối quan ngại nào.

3. Nếu quý khách có bất kỳ mối quan ngại nào về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với quý khách để nhanh chóng giải quyết những mối quan ngại đó.

4. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của quý khách không bị lạm dụng và bảo mật thông tin đó.

5. Chúng tôi sẽ tuân thủ theo tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng đồng thời sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu. Nếu không có luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ hành động theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi về bảo vệ dữ liệu.

Sự đồng ý của quý khách

dungtai.com sẽ không thu thập, sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách mà không được sự đồng ý của quý khách. Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi sẽ xin phép quý khách một cách rõ ràng nhưng, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể suy luận về sự đồng ý từ những hành động và hành vi của quý khách. Bằng cách sử dụng Trang Web dungtai.com, quý khách đồng ý cho phép dungtai.com thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

Chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp sự đồng thuận bổ sung nếu cần sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích không được trình bày trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Quý khách không bắt buộc phải đồng ý, tuy nhiên nếu quý khách quyết định không đồng ý thì khi đó quý khách có thể bị hạn chế tham gia vào một số hoạt động. Nếu quý khách đồng ý bổ sung, các điều khoản của sự đồng ý đó sẽ được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào với các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

Nếu quý khách không đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách theo cách này, vui lòng không sử dụng các Trang Web dungtai.com hoặc quý khách phải cung cấp thông tin cá nhân cho dungtai.com.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách: để cải tiến sản phẩm của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm của quý khách trên các Trang Web dungtai.com.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để:

Đánh giá việc sử dụng các Trang Web dungtai.com, các sản phẩm và dịch vụ
phân tích tính hiệu quả của các quảng cáo, cuộc thi và chương trình khuyến mãi của chúng tôi

Cá nhân hóa trải nghiệm trang web của quý khách, đồng thời đánh giá (ẩn danh và tổng thể) các số liệu thống kê về hoạt động của trang web, chẳng hạn như thời gian quý khách ghé thăm, liệu quý khách đã từng ghé thăm trang web này trước đó không và trang web nào giới thiệu quý khách đăng nhập vào đó
giúp dễ dàng sử dụng các Trang Web dungtai.com và điều chỉnh hiệu quả các Trang Web dungtai.com cũng như các sản phẩm của chúng tôi theo sở thích và nhu cầu của quý khách.

Giúp thúc đẩy các hoạt động trong tương lai của quý khách và trải nghiệm về các Trang Web dungtai.com. Ví dụ, một trang có thể nhận ra rằng quý khách đã cung cấp thông tin cá nhân và sẽ không yêu cầu thông tin đó lần thứ hai nữa
thu thập thông tin về thiết bị quý khách đang sử dụng để xem Trang Web dungtai.com, chẳng hạn như địa chỉ IP của quý khách hay loại bộ trình duyệt Internet hay hệ điều hành quý khách đang sử dụng, và liên kết chúng tới thông tin cá nhân của quý khách nhằm đảm bảo rằng mỗi Trang Web dungtai.com thể hiện trải nghiệm web tốt nhất cho quý khách

Để liên lạc với quý khách về sản phẩm và dịch vụ mà quý khách có thể quan tâm, với điều kiện quý khách đồng ý cho chúng tôi làm như vậy hay trước đó quý khách đã yêu cầu sản phẩm hay dịch vụ từ chúng tôi và thông tin liên lạc liên quan đến yêu cầu trước đó và được lập trong bất kỳ khung thời gian nào được luật pháp áp dụng quy định.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với ai?

Về nguyên tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với bất kỳ ai ngoài dungtai.com. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các bên thứ ba đáng tin cậy.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với:

Các cơ quan quảng cáo, tiếp thị và khuyến mãi để giúp chúng tôi thực hiện và phân tích tính hiệu quả của các chiến lược quảng cáo và khuyến mãi.

Các bên thứ ba được yêu cầu giao sản phẩm hay dịch vụ cho quý khách, chẳng hạn như giao hàng hay dịch vụ bưu chính chuyển phát sản phẩm mà quý khách đã đặt hàng.

Cơ quan cưỡng chế luật pháp hay cơ quan chính phủ tuân thủ quy trình pháp luật thích hợp yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin.

Các bên thứ ba muốn gửi cho quý khách thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của họ, nhưng chỉ khi quý khách đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy.

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như xử lý dữ liệu, cho dungtai.com

Các nhà cung cấp công cụ phân tích web, chẳng hạn như Google

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các công ty, tổ chức hay cá nhân bên ngoài dungtai.com nếu chúng tôi nghĩ rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết vì các lý do hợp pháp.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách để:

Thi hành các điều khoản sử dụng áp dụng của các Trang Web dungtai.com
tiến hành điều tra các vi phạm pháp luật áp dụng có thể có.

Phát hiện, ngăn chặn và bảo vệ chống làm giả và các khả năng dễ bị thương tổn về an ninh hay kỹ thuật.

Tuân thủ pháp luật và quy định áp dụng, hợp tác trong bất kỳ vụ điều tra pháp lý nào và đáp ứng các yêu cầu của chính quyền.

Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với một bên thứ ba, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng họ sẽ bảo mật thông tin của quý khách, thực hiện mọi biện pháp thích hợp để bảo vệ chống lạm dụng thông tin và chỉ sử dụng thông tin theo cách thống nhất với Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và luật pháp và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng.

Dungtai.com không bán thông tin cá nhân, trừ đơn vị mà chúng tôi rút lui tất cả hay một phần hoạt động kinh doanh của mình (ví dụ, liên quan tới việc bán thương hiệu của chúng tôi), hay liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất, thay đổi quyền kiểm soát, tái cơ cấu hay thanh lý tất cả hay một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chuyển giao thông tin cá nhân của quý khách

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của quý khách tới các máy chủ đặt bên ngoài quốc gia mà quý khách đang sinh sống hoặc tới các công ty liên kết hay các bên thứ ba đáng tin cậy khác nằm ở các nước khác sao cho họ có thể xử lý thông tin cá nhân thay mặt cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang Web dungtai.com hay nói cách khác cung cấp thông tin cá nhân cho dungtai.com, quý khách đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy theo các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư cũng như pháp luật và quy định về bảo vệ dữ liệu áp dụng.

Quý khách phải nhận thức được rằng nhiều quốc gia không thể bảo vệ pháp lý thông tin cá nhân giống như quý khách có thể nhận được tại đất nước quê hương của mình. Trong khi thông tin cá nhân của quý khách nằm ở một nước khác, tòa án, các cơ quan cưỡng chế thi hành luật và các cơ quan an ninh quốc gia tại nước đó có thể truy cập vào thông tin này theo luật pháp của họ. Theo yêu cầu truy cập hợp pháp này, chúng tôi cam kết rằng bất kỳ ai xử lý thông tin cá nhân của quý khách bên ngoài đất nước quê hương quý khách đều phải áp dụng các biện pháp bảo vệ thông tin và chỉ được phép xử lý thông tin theo hướng dẫn của dungtai.com.

Bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách

Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo mật thông tin cá nhân của quý khách đồng thời yêu cầu các bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân cho chúng tôi cũng phải làm tương tự như vậy. Việc truy cập vào thông tin cá nhân của quý khách bị giới hạn nhằm ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, thay đổi hay sử dụng sai mục đích và chỉ có nhân viên và đại lý của chúng tôi mới được phép truy cập trên cơ sở cần phải biết.